Fonds im Fokus

Suchbegriff:
TrancheISINScope PeergroupRatingErstes RatingAuM (Mio.)Dokumente
FalseBerenberg 1590 Stiftung ADE000A0RE972A0RE975/1/2009Mischfonds Europa konservativUniversal-Investment-Gesellschaft mbHB725/31/20147/31/2020110.27EUR-0.04 %-0.04 %2.97 %3.22 %1.97 %2.92 %   5.90 %36.11 %63.89 %-6.45 %-8.63 % 1.08 %0.28 %5.50 %0.00 %1EURDeutschland
FalseDeka-Multimanager ausgewogen CFDE000DK2J8Q5DK2J8Q11/25/2016Mischfonds Global konservativDeka Vermögensmanagement GmbHB639/30/20199/30/2019712.42EUR0.87 %0.87 %8.79 %7.28 %2.05 %1.18 % 7.27 % 11.02 %36.11 %63.89 %-12.52 %-15.07 % 2.23 %1.20 %3.25 %0.00 %1EURDeutschland
FalseDeka-RentenStrategie Global CFDE000DK2J6P1DK2J6P5/4/2015Renten Globale WährungenDeka Investment B649/30/201610/31/2020684.60EUR0.21 %0.21 %2.99 %3.86 %2.24 %1.20 %2.08 %9.33 %47.34 %38.89 %61.11 %-9.37 %-10.75 % 0.93 %0.80 %3.00 %0.00 %25,000EURDeutschland
FalseUniFavorit: Renten ALU00060411979708822/1/1979Absolute Return Single Strategy mit VerlusttoleranzUnion Investment Luxembourg SAB7612/31/201912/31/2019295.97EUR-0.20 %-0.20 %3.86 %4.60 %2.25 %1.35 %0.49 % 48.44 %41.67 %58.33 %-11.52 %-13.61 % 0.87 %0.60 %2.00 %0.00 %1EURDeutschland
FalseDeka-Global Balance CFDE000DK2J8N2DK2J8N10/17/2016Mischfonds Global konservativDeka Investment C5911/30/201611/30/2020226.28EUR0.03 %0.03 %3.75 %2.91 %2.36 %1.04 % 5.68 % 3.85 %38.89 %61.11 %-2.64 %-4.11 % 1.03 %0.85 %3.00 %0.00 %25EURDeutschland
FalseMEAG EM Rent Nachhaltigkeit ADE000A1144X4A1144X10/15/2014Renten Emerging Markets HC EURO-HedgedMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH(C)5110/31/201910/31/201924.55EUR-0.34 %-0.34 %2.62 %3.59 %2.51 %2.28 %3.22 %16.23 %35.25 %36.11 %63.89 %-6.11 %-7.29 % 1.25 %0.90 %4.00 %0.00 %1EURDeutschland
FalseDeka-Nachhaltigkeit Multi Asset CFDE000DK0V5F0DK0V5F1/2/2020Mischfonds Global ausgewogenDeka Investment B766/30/20206/30/202035.06EUR0.48 %0.48 %5.92 %6.66 %2.61 %  3.19 %       1.24 %1.00 %3.00 %0.00 %25EURDeutschland
FalseSparkasse HRV PremiumPlusDE000DK2J8E1DK2J8E8/22/2016Mischfonds Global konservativDeka Vermögensmanagement GmbHB6712/31/201712/31/201769.64EUR0.97 %0.97 %8.15 %7.06 %2.61 %1.89 % 12.60 % 10.68 %36.11 %63.89 %-12.11 %-14.64 % 2.22 %1.10 %3.75 % 25EURDeutschland
FalseUniRak Nachhaltig Konservativ ALU1572731245A2DMWY7/5/2017Mischfonds Global konservativUnion Investment Luxembourg SAA848/31/20177/31/20194,305.25EUR-0.74 %-0.74 %3.08 %4.11 %2.70 %4.93 % 19.97 % 6.38 %33.33 %66.67 %-6.27 %-8.37 % 1.47 %1.20 %2.00 % 0EURDeutschland
FalseDeka-MultiFactor Global Corporates HY ILU1685587591DK0LLH11/15/2017Renten Global Corp. High Yield EURO-HedgedDeka International SAB6612/31/201712/31/201740.96EUR-0.22 %-0.22 %5.22 %4.99 %2.70 %2.60 % 8.56 % 10.14 %38.89 %61.11 %-13.05 %-14.81 % 0.58 %0.30 %1.50 % 50,000EURDeutschland
seek-warrow-warrow-eseek-eElemente 81 - 90 von 150
Daten zum 1/31/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.